Showing all 11 results

 • may-tinh-van-phong-core-i3

  MÁY TÍNH VĂN PHÒNG GIÁ RẺ

  Main

  AFOX -H61 Chính Hãng VSP

  CPU

  Intel G2030 ( 3.0GHz )

  RAM

  DDR3 – 4G/Bus 1600 – Chính Hãng

  VGA

  Onboard HD Graphics

  Ổ Cứng

  HDD 250G Seagate Sata Mỏng

  LCD

  LCD 19'' Starview S19FHV Led

  Nguồn

  PSU VSP 500 – 650W Fan 12

  Case

  AAP S302 sơn tĩnh điện

  4.950.000
 • may-tinh-van-phong-core-i3

  MÁY TÍNH VĂN PHÒNG CORE I3

  Main

  AFOX -H61 Chính Hãng VSP

  CPU

  Intel core i 3 – 2100 ( 3.0GHz )

  RAM

  DDR3 – 4G/Bus 1600 – Chính Hãng

  Ổ Cứng

  HDD 500G Seagate Sata Mõng

  Nguồn

  VSP 500W – LX Fan 12 Chính Hãng

  VGA

  Onboard HD Graphics

  Case

  VSP 28XX sơn tĩnh điện

  LCD

  LCD 19'' Starview S19FHV Led

  5.500.000
 • MÁY TÍNH KẾ TOÁN CORE I3

  Main

  AFOX -H61 Chính Hãng VSP

  CPU

  Intel core i3 – 3220 ( 3.0GHz )

  RAM

  DDR3 – 4G/Bus 1600 – Chính Hãng

  Ổ Cứng

  HDD 500G Seagate Sata Mõng

  SSD

  120GB Sata 3 chính hãng

  LCD

  LCD 19'' Starview S19FHV Led

  Nguồn

  VSP 500W – LX Fan 12 Chính Hãng

  Case

  VSP 28XX sơn tĩnh điện

  6.100.000
 • MÁY TÍNH KẾ TOÁN G3240

  Main

  AFOX -H81 Chính Hãng VSP

  CPU

  Intel G 3240 ( 3.0GHz )

  RAM

  DDR3 – 4G/Bus 1600 – Chính Hãng

  SSD

  120GB Sata 3 chính hãng

  Ổ Cứng

  HDD 500G Seagate Sata Mõng

  LCD

  LCD 19'' Starview S19FHV Led

  Nguồn

  PSU VSP 500 – 650W Fan 12

  Case

  VSP 28XX sơn tĩnh điện

  6.100.000
 • MÁY TÍNH KẾ TOÁN CORE I5

  Main

  AFOX -H61 Chính Hãng VSP

  CPU

  Intel core i5 – 2400 ( 3.0GHz )

  RAM

  DDR3 – 4G/Bus 1600 – Chính Hãng

  SSD

  120GB Sata 3 chính hãng

  Ổ Cứng

  HDD 500G Seagate Sata Mõng

  LCD

  LCD 19'' Starview S19FHV Led

  Nguồn

  VSP 500W – LX Fan 12 Chính Hãng

  Case

  VSP 28XX sơn tĩnh điện

  6.650.000
 • MÁY TÍNH KẾ TOÁN CORE I3 – 4160

  Main

  AFOX -H81 Chính Hãng VSP

  CPU

  Intel core i 3 – 4160 ( 3.0GHz )

  RAM

  DDR3 – 4G/Bus 1600 – Chính Hãng

  SSD

  120GB Sata 3 chính hãng

  Ổ Cứng

  HDD 500G Seagate Sata Mõng

  LCD

  LCD 19'' Starview S19FHV Led

  Nguồn

  PSU VSP 500 – 650W Fan 12

  Case

  VSP 28XX sơn tĩnh điện

  6.900.000
 • may-tinh-van-phong-core-i3

  MÁY TÍNH KẾ TOÁN THẾ HỆ 8 G4400

  Main

  AFOX -H110 Chính Hãng VSP

  CPU

  CPU Intel G 4400 ( 3.0 GHz )

  RAM

  DDR4 – 4G/Bus 2400 – Chính Hãng

  SSD

  120GB Sata 3 chính hãng

  Ổ Cứng

  HDD 500G Seagate Sata Mõng

  LCD

  LCD 20'' Starview S20FHV Led

  Nguồn

  PSU VSP 500 – 650W Fan 12

  Case

  VSP 28XX sơn tĩnh điện

  6.900.000
 • may-tinh-van-phong-core-i3

  MÁY TÍNH KẾ TOÁN CORE I5 THẾ HỆ 7

  Main

  AFOX -H61 Chính Hãng VSP

  CPU

  Intel core i5 – 3470 ( 3.0GHz )

  RAM

  DDR3 – 4G/Bus 1600 – Chính Hãng

  SSD

  120GB Sata 3 chính hãng

  Ổ Cứng

  HDD 500G Seagate Sata Mõng

  LCD

  LCD 19'' Starview S19FHV Led

  Nguồn

  VSP 500W – LX Fan 12 Chính Hãng

  Case

  VSP 28XX sơn tĩnh điện

  6.950.000
 • MÁY TÍNH KẾ TOÁN CORE I5 – 4570

  Main

  AFOX -H81 Chính Hãng VSP

  CPU

  Intel core i 5 – 4570 ( 3.0GHz )

  RAM

  DDR3 – 8G/Bus 1600 – Chính Hãng

  SSD

  120GB Sata 3 chính hãng

  Ổ Cứng

  HDD 500G Seagate Sata Mõng

  LCD

  LCD 19'' Starview S19FHV Led

  Nguồn

  PSU VSP 500 – 650W Fan 12

  Case

  VSP 28XX sơn tĩnh điện

  7.800.000
 • MÁY TÍNH KẾ TOÁN CORE I7

  Main

  AFOX -H61 Chính Hãng VSP

  CPU

  Intel core i7 – 3770 ( 3.0GHz )

  RAM

  DDR3 – 8G/Bus 1600 – Chính Hãng

  SSD

  120GB Sata 3 chính hãng

  Ổ Cứng

  HDD 500G Seagate Sata Mõng

  LCD

  LCD 19'' Starview S19FHV Led

  Nguồn

  VSP 500W – LX Fan 12 Chính Hãng

  Case

  VSP 28XX sơn tĩnh điện

  8.700.000
 • may-tinh-van-phong

  MÁY TÍNH KẾ TOÁN THẾ HỆ 8 CORE I3- 7100

  Main

  AFOX -H110 Chính Hãng VSP

  CPU

  Intel I3 – 7100 (3.0GHz) Chính Hãng

  RAM

  DDR4 – 8G/Bus 2400 – Chính Hãng

  SSD

  120GB Sata 3 chính hãng

  Ổ Cứng

  HDD 500G Seagate Sata Mõng

  LCD

  LCD 20'' Starview S20FHV Led

  Nguồn

  PSU VSP 500 – 650W Fan 12

  Case

  VSP 28XX sơn tĩnh điện

  8.800.000